RZP/G/111/17 Wykonywanie usługi przeprowadzki wyposażenia i zasobów akt archiwum Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

2.12.2021 // www.srpragapolnoc.pl/bip