Dzisiaj jest: środa, 06 grudnia 2023

REKRUTACJA - PRAKTYKI i STAŻ

Powrót na stronę główną

Jeśli spełniasz poniższe warunki, serdecznie zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego i aplikowanie metodą bezpośrednią online. Zostaw dane umożliwiające kontakt, a pracownicy Oddziału Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie skontaktują się z wybranymi kandydatami.

Oferujemy:

 • możliwość odbycia 3 – miesięcznej praktyki,
 • możliwość poznania specyfiki pracy w Wydziałach i Oddziałach Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie,
 • wynagrodzenie.
Wymagamy m. in.:
 • ukończenia co najmniej gimnazjum,
 • nieukończenia do dnia rozpoczęcia praktyki 30 lat,
 • dyspozycyjność 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie od 8:00 do 16:00,
 • umiejętność obsługi komputera
 • kliknij i sprawdź szczegółowe informacje
Informacja: Istnieje również możliwość złożenia ''cv'' w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.


FORMULARZ REKRUTACYJNY

Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich niezbędnych pól formularza.
Pola oznaczone gwiazdką (*) muszą zostać wypełnione.
Podanie numeru telefonu i poprawnego adresu email jest dobrowolne, ale umożliwi kontakt z osobą aplikującą.
Dziękujemy.

określenie tematu zgłoszenia:(*)

preferowana data podjęcia praktyki:(*)

imię i nazwisko osoby aplikującej:(*)

kontaktowy adres e-mail:(*)

kontaktowy numer telefonu:(*)

informacje dodatkowe:
np. preferowany wydział, itp.


Klauzula informacyjna z upoważnieniem – rekrutacja praktyki
 1. Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie (03-813) z siedzibą przy ul. Terespolskiej 15A.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w tut. Sądzie: e-mail: iod@srpragapolnoc.pl, tel. ( 22) 50-91-165.
 3. Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9.ust 2 lit. b w/w Rozporządzenia. Katalog danych, który pracodawca może pozyskać na podstawie przepisów prawa jest określony przez art. 22 z ind. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 2018. 108 z późn. zm.). Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże ich nie podanie uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 5. Odbiorcą pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Oddziału Kadr.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od złożenia.
 7. W przypadku danych osobowych, zbieranych na podstawie Kodeksu Pracy posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i żądania usunięcia danych. W przypadku podania danych dodatkowych w ''cv'' i wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie ma Pani/Pani prawo także do cofnięcia tej zgody.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
(*) Oświadczenie - Prawa podmiotu danych: Oświadczam, iż zapoznałem się z prawami, jakie mi przysługują, w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

(*) Klauzula zgody: Wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, w zakresie wykraczającym poza katalog danych, zawartych w Kodeksie Pracy,w zakresie teraźniejszych i przyszłych postępowań rekrutacyjnych, tj. przez okres do 4 miesięcy od momentu rozstrzygnięcia konkursu, a także po rozpoczęciu ewentualnych praktyk.

 
Powrót na stronę główną

Od maja 2017 roku formularz został wypełniony razy