22-28 lutego 2021 roku - Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

18.02.2021

 W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” udzielane będą, w różnych miejscach kraju, w różnych lokalizacjach, w tym: w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych
i organizacji pozarządowych, bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne.
Szczegółowe informacje o miejscu i godzinach dyżurów są również dostępne za pośrednictwem mediów lokalnych oraz stron internetowych instytucji biorących udział
w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.


Lista organizacji dostępna pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Ponadto Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie organizuje w dniach 22-26 lutego 2021 roku w godzinach 10.00-14.00 dyżury asystentów sędziów orzekających w Wydziałach Karnych, którzy zarówno stacjonarnie w gmachu tut. Sądu w sali nr 34 jak również za pośrednictwem łączności na odległość tj. pod adresem : pomoc@warszawapraga-pln.sr.gov.pl oraz numerem telefonu (22) 50 91 681 będą udzielali bezpłatnych porad prawnych dla ofiar przestępstw.


Opublikował: Krzysztof Urbanek
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 926
8.05.2021 // www.srpragapolnoc.pl/bip