Informacja o dniach wolnych w roku 2019

26.04.2019

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z treścią Zarządzenia Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z dnia 23.01.2019 r. ustalono dni 2 maja, 21 czerwca, 16 sierpnia i 27 grudnia 2019 roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, z obowiązkiem odpracowania w dniach: 11 maja, 8 czerwca, 3 sierpnia i 7 grudnia 2019 roku.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w dniach 2 maja, 21 czerwca, 16 sierpnia i 27 grudnia 2019 roku tut. Sąd nie urzęduje i nie będzie dostępny dla Interesantów.

Treść zarządzenia nr 2/2019


Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 4252
8.05.2021 // www.srpragapolnoc.pl/bip