Biuro Obsługi Interesantów

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek : 8.30 – 18.00
wtorek – piątek : 8.30 – 15.30

telefon:

(22) 50 91 158

email: boi@warszawapraga-pln.sr.gov.pl

Dokumenty dot. funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów:

Podstawa prawna Biura Obsługi Interesantów

Regulamin Biura Obsługi Interesantów

Ankieta badania poziomu satysfakcji Interesantów - wersja papierowa

Ankieta badania poziomu satysfakcji Interesantów - wersja elektroniczna


FORMULARZE SĄDOWE I WZORY PISM MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI
Karty usług podstawowych
Karty usług uzupełniających
Formularze Ministerstwa Sprawiedliwości

FORMULARZE SĄDOWE I WZORY PISM
Wnioski ogólne
Wniosek o wydanie wydruku komputerowego z akt sprawy
Wniosek o wydanie kserokopii lub porządzenia fotokopii z akt sprawy
Wniosek - skarga
Wniosek o wydanie oryginału dokumentów
Wniosek o uzasadnienie orzeczenia dla spraw cywilnych
Wniosek o uzasadnienie orzeczenia w postępowaniu karnym
Wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu
Wniosek o sprostowanie omyłki pisarskiej
Sprawy Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia
Sprawy Rodzinne i Nieletnich
Wniosek o wydanie przepustki
Sprawy Karne
Wniosek o wyrażenie zgody na widzenie
Wniosek o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze oskarżyciele posiłkowego
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia w postępowaniu karnym

Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia: 02.03.2021
Podpisał: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 413622
8.05.2021 // www.srpragapolnoc.pl/bip