Wydział IV Karny

Przewodniczący Wydziału
SSR Radosław Myka

Kierownik Sekretariatu Wydziału
Aneta Widłak
pok. 504, tel. (22) 50 91 620, fax (22) 50 91 622

Kierownik Sekcji Wykonawczej
SSR Dominika Ciszewska

Kierownik Sekretariatu Sekcji Wykonawczej
Monika Osica-Pietruszewska
pok. 607, tel. (22) 50 91 195, fax (22) 50 91 587

Informacji, w sprawach pozostających we właściwości
Wydziału IV Karnego,
udziela Biuro Obsługi Interesantów:

telefonicznie: (22) 50 91 158
email: boi@warszawapraga-pln.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa: 
Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy o wykroczenia z całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z wyłączeniem spraw przekazanych Wydziałowi III Karnemu (Dz. U. Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2018, poz. 164).

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie rozpoznaje sprawę w zasadzie wtedy, gdy przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione na terenie części miasta stołecznego Warszawy, w granicach dzielnic: Białołęka, Praga - Północ i Targówek.

Jeżeli miejsca popełnienia przestępstwa nie da się ustalić (albo czyn popełniono za granicą), Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie rozpoznaje sprawę, jeżeli na tym terenie:

  1. ujawniono przestępstwo lub wykroczenie;
  2. ujęto oskarżonego lub obwinionego,  
  3. oskarżony lub obwiniony przed popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia stale mieszkał lub czasowo przebywał.

Jeżeli ta sama osoba ma zarzut popełnienia kilku przestępstw lub wykroczeń, z których nie wszystkie zostały popełnione w wymienionych wyżej dzielnicach Warszawy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie rozpoznaje jej sprawę tylko wówczas, gdy na tym terenie najwcześniej zostały podjęte czynności przez Policję lub prokuraturę.

Właściwość rzeczowa: 
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie rozpoznaje sprawy o wszystkie przestępstwa i przestępstwa skarbowe, za wyjątkiem:

W takich sytuacjach sprawy rozpoznaje Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie.


Opublikował: Krzysztof Urbanek
Publikacja dnia: 24.02.2021
Podpisał: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 31736
8.05.2021 // www.srpragapolnoc.pl/bip