Dzisiaj jest: poniedziałek, 23 września 2019

Oferty pracy

Poniżej prezentujemy ogłoszenia pracy. Klikając na wybrane można zapoznać się ze szczegółami danego ogłoszenia.
Serdecznie zapraszamy.

Powrót na stronę główną

Dokumenty do pobrania
Dokument Dostępne formaty
Oświadczenie - urzędnik sądowy Oświadczenie o niekaralności - MS Word Oświadczenie o niekaralności - Acrobat Reader
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Oświadczenie o niekaralności - MS Word Oświadczenie o niekaralności - Acrobat Reader
Oświadczenie - asystent sędziego Oświadczenie o niekaralności - MS Word Oświadczenie o niekaralności - Acrobat Reader
Oświadczenie - referendarz sądowy Oświadczenie o niekaralności - MS Word Oświadczenie o niekaralności - Acrobat Reader
Klauzula informacyjna - rekrutacja etat Oświadczenie o niekaralności - MS Word Oświadczenie o niekaralności - Acrobat Reader

Informacja: Istnieje możliwość złożenia "cv" w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie poza konkursami, oraz przesłania "cv" drogą elektroniczną na adres kadry@srpragapolnoc.pl. W przypadku niedołączenia na dokumencie stosownego oświadczenia o zapoznaniu się z prawami podmiotu danych, a także klauzuli zgody, jeżeli zakres umieszczonych danych wykracza poza zakres katalogu danych osobowych, do zbierania których uprawniony jest pracodawca w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty aplikacyjne będą niezwłocznie niszczone.

Aktualne oferty pracy
Oferta Data
ogłoszenia
Status
28/2019 Nabór, w drodze konkursu, kandydatów do zatrudnienia na czas usprawiedliwionej nieobecności urzędnika sądowego 05.09.2019
26/2019 Nabór, w drodze konkursu, kandydatów do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego 30.08.2019
25/2019 Nabór, w drodze konkursu, kandydatów do zatrudnienia na stanowisku protokolanta sądowego - stażysty 28.08.2019
Nabór kandydatów na odpłatne praktyki absolwenckie w sekretariatach wydziałów i/lub oddziałów sądowych 18.07.2019

Staże i praktyki

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
prowadzi nabór
na odpłatne praktyki absolwenckie
w sekretariatach wydziałów i/lub oddziałów sądowych

kliknij, wypełnij formularz i aplikuj online