RSS
Dzisiaj jest: środa, 23 stycznia 2019
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 15.06.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.

Struktura organizacyjna


Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ, m.in. :

  • kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kierownika finansowego sądu;
  • pełni czynności z zakresu administracji sądowej;
  • pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach;
  • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu;

Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ ustala godziny urzędowania sądu i godziny przyjęć interesantów.

Prezesa sądu zastępuje wiceprezes, a w razie jego nieobecności - wyznaczony sędzia.

Zasadą jest, iż zadania polegające na współpracy sądu ze środkami masowego przekazu wykonuje prezes lub wiceprezes sądu. W ramach okręgu Warszawa - Praga publiczne przedstawianie działań wszystkich sądów oraz organizowanie kontaktów publicznych realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków przekazu wykonuje Rzecznik Prasowy.

Sąd Rejonowy składa się z wydziałów i oddziałów. Liczba wydziałów w sądzie jest uzależniona od liczby i rodzaju spraw należących do właściwości sądu oraz limitu etatów sędziów i liczby referendarzy sądowych.

Poszczególne wydziały sądu oznacza się kolejnymi liczbami rzymskimi. Zasady te stosuje się odpowiednio do zespołów kuratorskiej służby sądowej.

Całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych kieruje Przewodniczący wydziału.

Jeżeli liczba spraw określonego rodzaju jest znaczna i ulega systematycznemu wzrostowi, a ponadto istnieją odpowiednie warunki kadrowe i lokalowe, w ramach wydziałów mogą być tworzone sekcje.

Do pełnienia obowiązków kierownika sekcji Prezes Sądu wyznacza jednego z sędziów orzekających w wydziale. W ramach sekretariatu wydziału może zostać wyodrębniona sekcja dla wykonywania czynności w określonych rodzajach spraw, jeżeli liczba sędziów orzekających w wydziale nie uzasadnia wydzielenia sekcji, a warunki organizacyjne za tym przemawiają.

Każdy wydział w sądzie posiada sekretariat. Sekretariatem wydziału kieruje kierownik sekretariatu.

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ jest limit 71 (siedemdziesiąt jeden) etatów sędziowskich.

W sądzie rejonowym o limicie etatów sędziowskich powyżej 31 tworzy się oddziały: administracyjny, kadr, finansowy oraz gospodarczy.

W sądzie rejonowym o limicie etatów sędziowskich powyżej 50 tworzy się ponadto oddział informatyczny.

Oddziały: administracyjny, kadr i informatyczny podlegają Prezesowi Sądu.

Oddziały: finansowy i gospodarczy podlegają Kierownikowi Finansowemu.


wstecz     na górę

Opublikował: Wiktor Piber
Publikacja dnia: 15.06.2011
Utworzył: Wiktor Piber
Dokument z dnia: 15.02.2010
Dokument oglądany razy: 106 562