RSS
Dzisiaj jest: poniedziałek, 23 września 2019
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym odbywa się w następujących celach:

  1. sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
  2. zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, a także dotyczących osób uczących się,
  3. wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  4. prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (kuratorzy, skargi i wnioski, ławnicy)

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, w pozostałym zaś jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna - BIP

Klauzula informacyjna – centrala telefoniczna

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny w Czytelni

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna – wykonawcy umów na usługi

Klauzula informacyjna- badania naukowe

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym możecie Państwo skontaktować się:

  • pocztą elektroniczną: iod@srpragapolnoc.pl
  • telefonicznie: 22 509-11-65
  • listownie - pocztą tradycyjną na adres Sądu


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Konrad Popiołek
Czas wytworzenia informacji: 24.04.2019
Dokument oglądany razy: 6 282