RSS
Dzisiaj jest: czwartek, 20 czerwca 2019
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 24.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.

Obwieszczenia sądowe - zawiadomienia osób pokrzywdzonych


Sygn. akt VIII K 369/16

Zawiadamia się wszystkich pokrzywdzonych w sprawie sygn. VIII K 369/16 (5 Ds 682/2015) przeciwko Mariuszowi Zyzańskiemu oskarżonemu o czyny z art. 284 § 2 kk, art. 297 § 2 kk i art. 218 § 1 kk, wobec którego Prokurator Rejonowy Warszawa Praga - Północ wniósł do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie VIII Wydział Karny akt oskarżenia, że wyznaczono następujące terminy rozprawy: 10 maja 2018 roku, godz. 09:00, sala 9, 7 czerwca 2018 roku, godz. 09:00, sala 9 oraz 3 lipca 2018 roku, godz. 09:00, sala 9. Rozprawa odbędzie się w siedzibie Sądu przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie.
Poucza się pokrzywdzonych, że do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania oskarżonego na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nie nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony. Ponadto poucza się, że zgodnie z art. 54 § 1 kpk pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.


Sygn. II Ns 565/16, 27.07.2016

„W tutejszym Sądzie został złożony wykaz majątku po Sławomirze Hryckiewiczu, synu Stanisława i Eugenii, urodzonym 5.11.1983 r. w Białymstoku, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Żeglugi Wiślanej 8B m. 23, zmarłym w Warszawie 3.12.2015 r. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.”


wstecz     na górę

Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia: 24.05.2018
Utworzył: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 6 855