RSS
Dzisiaj jest: środa, 20 marca 2019
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 22.02.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.

Obwieszczenia sądowe - zawiadomienia osób pokrzywdzonych


Sygn. akt VIII K 369/16

Zawiadamia się wszystkich pokrzywdzonych w sprawie sygn. VIII K 369/16 (5 Ds 682/2015) przeciwko Mariuszowi Zyzańskiemu oskarżonemu o czyny z art. 284 § 2 kk, art. 297 § 2 kk i art. 218 § 1 kk, wobec którego Prokurator Rejonowy Warszawa Praga - Północ wniósł do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie VIII Wydział Karny akt oskarżenia, że wyznaczono następujące terminy rozprawy: 10 maja 2018 roku, godz. 09:00, sala 9, 7 czerwca 2018 roku, godz. 09:00, sala 9 oraz 3 lipca 2018 roku, godz. 09:00, sala 9. Rozprawa odbędzie się w siedzibie Sądu przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie.
Poucza się pokrzywdzonych, że do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania oskarżonego na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nie nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony. Ponadto poucza się, że zgodnie z art. 54 § 1 kpk pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.sygn. IV K 529/16 ( PR 1 Ds. 700/14)
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ, IV Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych: Magdalenę Wieczorek, Piotra Knapik, Michała Kowalskiego, Katarzynę Kowarsz, Marzennę Zagalską, Tomasza Zagalskiego, Artura Sadoch, Sławomira Sobczyńskiego, Marcina Sobczyńskiego, Magdalenę Kowalewską, Aleksandrę Rudaś, Monikę Wilbik, Dariusza Krajewskiego, Magdalenę Krajewską, Magdalenę Ostrowską, Annę Dzieciątko, Piotra Dzieciątko, Patrycję Zalewską, Marcina Szczepanik, Dariusza Masiukiewicz, Kingę Korzeb, Jacka Korzeb, Justynę Sztejter, Roberta Sztejter, Małgorzatę Stępniak, Elżbietę Wujek, Justynę Sobala, Arkadiusza Kruszewskiego, Marzenę Kruszewską, Joannę Brus, Michała Kuźnik, Macieja Gluba, Annę Dobosz, Beatę Pytka, Marka Pytka, Irenę Kołodziejską, Tomasza Kołodziejskiego, Dorotę Krasnodębską, Arkadiusza Banaszek, Dorotę Banaszek, Katarzynę Roszkowską, Marcina Roszkowskiego, Michała Margis, Katarzynę Margis, Kazimierza Golijatowskiego, Bożenę Gładysz-Cieślak, Roberta Kuczyńskiego, Joannę Kuczyńską, Annę Dziubczyńską-Pytko, Andrzeja Sobolewskiego, Magdalenę Sobolewską, Marka Wierzbowskiego, Roberta Jackiewicz, Magdalenę Jackiewicz, Dariusza Andrzejewskiego, Agnieszkę Majchofer, Małgorzatę Ołubek, Łukasza Paciorek, Monikę Gąsior, Iwonę Wesołowską, Beatę Jednorowską, Łukasza Jednorowskiego, Grzegorza Kruszewskiego, Marlenę Wesołowską, Elżbietę Magdziak, Artura Klimowicz, Joannę Klimowicz, Bożenę Mrozik, Marzenę Świderską, Aleksandrę Tyburską, Bogdana Goźlińskiego, Agatę Sędek, Justynę Winnicką, Bożenę Gałka, Pawła Gałka, Krzysztofa Kafarskiego, Katarzynę Kafarską, Martę Rurka, Pawła Sępioło, Zbigniewa Getlich, Jacka Getlich, Klaudię Sołtysiak, Piotra Pobikrowskiego, Tomasza Skuzę, Kamila Skuzę-Kuśmierczyk, Justynę Faryma, Izabelę Teodorkiewicz, Czesławę Chybowską, Marka Chybowskiego, Ewelinę Chybowską, Michała Mateńskiego, Urszulę Mularską, Paulę Witan, Artura Nowak, Żanetę Stępniak, Piotra Stępniak, Joannę Cebera-Zaręba, Annę Wojda, Justynę Szczygieł, Iwonę Kruszewską-Traczyk, Mateusza Wilkowskiego, Katarzynę Zagała, Krzysztofa Kołodziejskiego, Hannę Kołodziejską, Zbigniewa Milej, Joannę Milej, Katarzynę Wujkowską, Daniela Garłowskiego, Lidię Lipowską, Bogusława Gerek, Annę Duszka, Anetę Wróblewską, Elżbietę Goszczyńską, Jolantę Adamczyk, Kazimierza Staszkiewicz, Ewę Staszkiewicz, Piotra Jaworowicz, Magdalenę Jaworowicz, Elżbietę Jaworowicz, Andrzeja Jaworowicz, Grażynę Zimniak, Michała Staśkiewicz, Małgorzatę Misińską, Michała Nowak, Agnieszkę Bielecką, Grecos Holiday Sp. z o.o., Best Reisen Group Sp. z o.o., Alfa Star S. A., Renatę Chrobocińską, Iwonę Skotarczyk, Macieja Knap, Wiesławę Karwowską, Arkadiusza Karwowskiego, Anetę Jarosiewicz, Jakuba Patrowicz, Michała Patrowicz, Jakuba Szadkowskiego, Kamila Romańskiego, Milenę Muszyńską, Monikę Wańtuchowicz, Lidię Kania-Kuźma, Marka Kuźmę, Katarzynę Zdziarską, Jana Skrzypkowskiego, Elżbietę Kupińską, Józefa Gnat, Ewelinę Wolską-Knap, Urszulę Chmielewską, Wojciecha Chmielewskiego, Mirosława Brus, Marzenę Kuźnik, Katarzynę Gluba, Zbigniewa Milej, Joannę Milej, Annę Romańską, Tomasza Zdziarskiego, Dianę Skrzypkowską,

że sprawa o sygn. IV K 529/16 (PR 1 Ds. 700/14) dotycząca oskarżonej Izabeli Legat oskarżonej z art. 286 § 1 k.k. i inne odbędzie się na terminach rozpraw wyznaczonych w dniach:
01 lutego 2018 roku, godz. 09:30-16:00, sala P08;
15 lutego 2018 roku, godz. 09:30-16:00, sala P08;
22 marca 2018 roku, godz. 09:30-16:00, sala P08;
26 marca 2018 roku, godz. 09:30-16:00, sala P08;

28 marca 2018 roku, godz. 09:30-16:00, sala P08
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15 A w Warszawie.


sygn. VIII K 369/16 (5 Ds 682/15)

Zawiadamia się wszystkich pokrzywdzonych w sprawie sygn. VIII K 369/16 (5 Ds 682/2015) przeciwko Mariuszowi Zyzańskiemu oskarżonemu o czyny z art. 284 § 2 kk, art. 297 § 2 kk i art. 218 § 1 kk, wobec którego Prokurator Rejonowy Warszawa Praga – Północ wniósł do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VIII Wydział Karny akt oskarżenia, że wyznaczono następujące terminy rozprawy: 03 stycznia 2018 r., godz. 09:00, sala P-11, 30 stycznia 2018 r., godz. 09:00, sala P-11, 08 lutego 2018 r., godz. 09:00, sala P-11. Rozprawa odbędzie się w siedzibie Sądu przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie.
Poucza się pokrzywdzonych, że do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania oskarżonego na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nie nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony. Ponadto poucza się, że zgodnie z art. 54 § 1 kpk pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.


sygn. VIII K 36/16 (2 Ds. 1054/14)

„Zawiadamia się wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygn. VIII K 36/16 (2 Ds. 1054/14) przeciwko Przemysławowi Chrzanowskiemu, Kamilowi Chrzanowskiemu, Tomaszowi Wójcikowi i Mateuszowi Filipiakowi oskarżonym o czyny z art. 286 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k., wobec których Prokurator Rejonowy w Mikołowie wniósł do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VIII Wydział Karny wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k., że posiedzenie w przedmiocie rozpoznania tego wniosku wyznaczone zostało na dzień 12 października 2016 r. o godz. 15:35. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Sądu przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie w sali P-24.
Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.
Jednocześnie Sąd poucza, iż w posiedzeniu mają prawo wziąć Prokurator, oskarżony
i pokrzywdzony (art. 343 § 5 zd. 1 k.p.k.), zaś uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia (art. 343 § 2 k.p.k.). Ponadto w oparciu o art. 54 § 1 k.p.k. pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.”


sygn. VIII K 486/15 (1 Ds. 203/14)
Zawiadamia się wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygn. VIII K 486/15 (1 Ds. 203/14) przeciwko Marcinowi Szwoch oskarżonemu o czyny z art. 286 § 1 k.k. wobec którego Prokurator Rejonowy w Gdyni wniósł wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k., że posiedzenie w przedmiocie rozpoznania tego wniosku wyznaczone zostało na dzień 12 października 2016 r. o godz. 15:30. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Sądu przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie w sali P-24.
Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.
Jednocześnie Sąd poucza, iż w posiedzeniu mają prawo wziąć Prokurator, oskarżony
i pokrzywdzony (art. 343 § 5 zd. 1 k.p.k.), zaś uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia (art. 343 § 2 k.p.k.). Ponadto w oparciu o art. 54 § 1 k.p.k. pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.


Sygn. II Ns 565/16, 27.07.2016

„W tutejszym Sądzie został złożony wykaz majątku po Sławomirze Hryckiewiczu, synu Stanisława i Eugenii, urodzonym 5.11.1983 r. w Białymstoku, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Żeglugi Wiślanej 8B m. 23, zmarłym w Warszawie 3.12.2015 r. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.”


wstecz     na górę

Opublikował: Krzysztof Urbanek
Publikacja dnia: 22.02.2018
Utworzył: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 6 687