RSS
Dzisiaj jest: wtorek, 19 lutego 2019
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 16.01.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.

Obwieszczenia sądowe - ustanowienia kuratora sądowego

ZARZĄDZENIE
o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Dnia 5 września 2014 roku

 Na podstawie art. 143 i 144 kpc w ustanawiam dla nieznanego z miejsca pobytu Włodzimierza Pietrzaka kuratora w osobie Marzeny Brandysiewicz – pracownika tutejszego Sądu

                       Zamieszczono dnia 7.10.2014 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sygn. II Co 2439/13

29 maja 2014 r.

ustanowić na podstawie art. 802 k.p.c. dla Bartosza Waszczewskiego, którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora w osobie adw. Michała Pawła Bielińskiego, którego siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Pileckiego 132 lok. 27.

---------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- --

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie
II Wydział Cywilny

Sygn. akt II Ns 81/16


ZARZĄDZENIE
o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Dnia 5 października 2016 roku

1. na podstawie art. 510 § k.p.c. ustanawiam dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Ireneusza Hetmana kuratora w osobie Moniki Sierpińskiej – pracownika tutejszego Sądu,
2. o ustanowieniu kuratora dokonać ogłoszenia w budynku sądowym na okres jednego miesiąca na stronie internetowej tut. Sądu oraz w budynku urzędu właściwego dla ostatniego znanego miejsca zamieszkania Ireneusza Hetmana
3. odpis zarządzenia doręczyć:
a. wnioskodawcy;
b. uczestnikom postępowania: Irenie Oleśniewicz, Czesławie Hetman, Iwonie Kwiatkowskiej
4. zobowiązać wnioskodawcę do uiszczenia zaliczki na poczet wydatków związanych z ustanowieniem kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania;
5. zobowiązać wnioskodawcę do uiszczenia zaliczki na poczet wydatków związanych z ustanowieniem kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Ireneusza Hetman w kwocie 60 zł w terminie 14 dni pod rygorem obciążenia kosztami w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
6. akta przedstawić po upływie 1 miesiąca wraz z zawiadomieniem o dokonanym ogłoszeniu.

SSR Anna Sobczak-Kolek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 864/15, 11.04.2017

Na podstawie art. 143 i 144 kpc w ustanawić dla nieznanego z miejsca pobytu Zbigniewa Zarychty kuratora w osobie Jolanty Kołtun – pracownika tutejszego Sądu,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Ns 19/17, 25.09.2017 r.

Sygn. akt II Ns 19/17
ZARZĄDZENIE
o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Dnia 6 września 2017 roku

1. Na podstawie art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanawia się dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Zygmunta Rydzewskiego kuratora w osobie Hanny Miciukiewicz – pracownika I Wydziału Cywilnego tutejszego Sądu.
2. Skuteczność doręczenia pism do rąk kuratora jest uzależniona od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku sądowym.
3. O ustanowieniu kuratora dokonać ogłoszenia w budynku sądowym, na stronie internetowej tut. Sądu na okres jednego miesiąca oraz w budynku Urzędu Dzielnicy Warszawa – Żoliborz w Warszawie (również na okres jednego miesiąca);
4. Odpis zarządzenia doręczyć:
a. kuratorowi,
b. wnioskodawczyni
5. Akta przedstawić po upływie 1 miesiąca wraz z zawiadomieniem o dokonanych ogłoszeniach.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 29/17, 16.01.2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydział Cywilny Sygn. akt II Ns 29/17 ZARZĄDZENIE o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu Dnia 11 października 2017 roku 1. Na podstawie art. 143 i 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. ustanawiam dla nieznanej z miejsca pobytu Marka Stolarczyka kuratora w osobie Pauliny Byczak – pracownika tutejszego Sądu, 2. Skuteczność doręczenia pism do rąk kuratora jest uzależniona od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku sądowym, 3. O ustanowieniu kuratora dokonać ogłoszenia na stronie internetowej Sądu, w budynku sądowym na okres jednego miesiąca oraz w budynku gminy Warszawa – Ochota (również na okres miesiąca); 4. Odpis zarządzenia doręczyć: a. kuratorowi, b. wnioskodawcy c. uczestnikom 5. Akta przedstawić po upływie 1 miesiąca wraz z zawiadomieniem o dokonanym ogłoszeniu. ------------------------------------------------------------------------------------

wstecz     na górę

Opublikował: Aneta Stańczuk
Publikacja dnia: 16.01.2018
Utworzył: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 6 669