RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 24 czerwca 2018
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 15.11.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.

Wydział Rodzinny i Nieletnich


WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

WYDZIAŁ V RODZINNY I NIELETNICH

Obszar właściwości obejmuje: część miasta stołecznego Warszawy objętego granicami dzielnic Białołęka, Praga - Północ, Targówek.


WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA

WYDZIAŁ V RODZINNY I NIELETNICH

„sprawy Ns”
• wnioski dotyczące spraw wnoszonych na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego składa się do Sądu Rejonowego zgodnie z miejscem pobytu uczestnika postępowania (osoby chorej);

• wnioski dotyczące spraw o zezwolenie na dysponowanie majątkiem osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej składa się do Sądu Rejonowego zgodnie z miejscem zamieszkania opiekuna prawnego;

• wnioski dotyczące spraw o zezwolenie na dysponowanie majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej składa się do Sądu Rejonowego zgodnie z miejscem zamieszkania częściowo ubezwłasnowolnionego;

• wnioski o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny składa się do Sądu Rejonowego zgodnie z miejscem zamieszkania małżonków.

„sprawy C”
• pozwy dot. spraw o ustalenie pochodzenia dziecka oraz alimentacyjnych składa się w Sądzie Rejonowym zgodnie z miejscem zamieszkania (nie zameldowania) powoda/dziecka/ osoby uprawnionej do alimentów lub zgodnie z miejscem zamieszkania pozwanego/ zobowiązanego do alimentacji;

• pozwy o obniżenie alimentów i o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego składa się Sądzie Rejonowym zgodnie z miejscem zamieszkania pozwanego tj osoby uprawnionej do alimentacji;

• pozwy o ustanowienie rozdzielności majątkowej składa się do Sądu Rejonowego zgodnie z ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym przebywa. W braku takiej podstawy pozew składa się w zgodnie z miejscem zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma w Sądzie Rejonowym miejsca zamieszkania powoda;

• pozwy w sprawach o rozwiązanie przysposobienia, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania ojcostwa wytacza się przed sąd zamieszkania powoda , jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa według właściwości ogólnej,( czyli zgodnie z miejscem zamieszkania pozwanego).

„sprawy Co”
• skargę na czynność komornika składa się w Sądzie Rejonowym przy którym działa komornik;

• wniosek dotyczący ponownego/kolejnego wydania tytułu wykonawczego składa się do Sądu Rejonowego w którym sprawa się toczy. Sąd II instancji nadaje klauzulę dopóki akta sprawy w tym sądzie się znajdują.

„sprawy Nsm”
wnioski dot. spraw opiekuńczych małoletnich składa się w Sądzie zgodnie z miejscem pobytu dziecka (nie z miejscem zameldowania małoletniego).


wstecz     na górę

Opublikował: Wiktor Piber
Publikacja dnia: 15.11.2010
Utworzył: Wiktor Piber
Dokument z dnia: 15.11.2010
Dokument oglądany razy: 3 837