RSS
Dzisiaj jest: czwartek, 21 lutego 2019
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 27.10.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.

e-Sądownictwo - elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie informuje, iż od dnia 1.01.2010 roku do Kodeksu postępowania cywilnego został wprowadzony nowy rodzaj postępowania odrębnego:

elektroniczne postępowanie upominawcze

Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych jest Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny (tzw. e-Sąd).

Strona Internetowa e-Sądu dostępna jest pod adresem:

http://www.e-sad.gov.pl

Postępowanie to - podobnie jak zwykłe postępowanie upominawcze - ma zastosowanie w każdej sprawie, w której powód dochodzi roszczenia pieniężnego, w innych sprawach zaś gdy tak stanowi przepis szczególny.

W postępowaniu tym powód musi wnosić pisma procesowe wyłącznie drogą elektroniczną. Do pozwu wnoszonego drogą elektroniczną mają zastosowanie w zasadzie ogólne warunki przewidziane dla pozwu.

Dodatkowo pozew powinien zawierać: numer PESEL - w wypadku, gdy powód jest osobą fizyczną obowiązaną do jego posiadania lub numer NIP - w wypadku powoda, który nie jest osobą fizyczną, jeżeli powód jest obowiązany do jego posiadania oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w razie jego braku - numer w innym właściwym rejestrze.

UWAGA!

Od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym pobiera się czwartą część opłaty.


wstecz     na górę

Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia: 27.10.2016
Utworzył: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 12 749