RSS
Dzisiaj jest: środa, 23 stycznia 2019
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 12.11.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.

Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ, m.in. :
1. kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kierownika finansowego sądu,
2. pełni czynności z zakresu administracji sądowej,
3. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach,
4. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu,

Prezes sądu ustala godziny urzędowania sądu i godziny przyjęć interesantów.

Prezesa sądu zastępuje wiceprezes, a w razie jego nieobecności - wyznaczony sędzia.
Zadania związane ze współpracą sądu ze środkami masowego przekazu wykonuje prezes lub wiceprezes sądu.
Sąd Rejonowy składa się z wydziałów i oddziałów. Liczba wydziałów w sądzie jest uzależniona od liczby i rodzaju spraw należących do właściwości sądu oraz limitu etatów sędziów i liczby referendarzy sądowych.
Poszczególne wydziały sądu oznacza się kolejnymi liczbami rzymskimi. Zasady te stosuje się odpowiednio do zespołów kuratorskiej służby sądowej.
Całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych kieruje Przewodniczący wydziału. Jeżeli liczba spraw określonego rodzaju jest znaczna i ulega systematycznemu wzrostowi, a ponadto istnieją odpowiednie warunki kadrowe i lokalowe, w ramach wydziałów mogą być tworzone sekcje. Do pełnienia obowiązków kierownika sekcji prezes sądu wyznacza jednego z sędziów orzekających w wydziale. W ramach sekretariatu wydziału może zostać wyodrębniona sekcja dla wykonywania czynności w określonych rodzajach spraw, jeżeli liczba sędziów orzekających w wydziale nie uzasadnia wydzielenia sekcji, a warunki organizacyjne za tym przemawiają.
Każdy wydział w sądzie posiada sekretariat. Sekretariatem wydziału kieruje kierownik sekretariatu.
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ jest limit 71 (siedemdziesiąt jeden) etatów sędziowskich.
W sądzie rejonowym o limicie etatów sędziowskich powyżej 31 tworzy się oddziały: administracyjny, kadr, finansowy oraz gospodarczy. W sądzie rejonowym o limicie etatów sędziowskich powyżej 50 tworzy się ponadto oddział informatyczny.
Oddziały: administracyjny, kadr i informatyczny podlegają prezesowi sądu.
Oddziały: finansowy i gospodarczy podlegają kierownikowi finansowemu.


wstecz     na górę

Opublikował: Wiktor Piber
Publikacja dnia: 12.11.2010
Utworzył: Krzysztof Urbanek
Dokument z dnia: 15.02.2010
Dokument oglądany razy: 18 404