18-24 lutego 2019 roku - Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

18.02.2019

18 - 24 lutego 2019 roku - Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
22 lutego jest ustanowiony Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

18 lutego rozpoczął się „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” – akcja, która ma zwrócić szczególną uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Obchody „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” koordynowane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości i potrwają do 24 lutego br.

W ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” udzielane będą, w różnych miejscach kraju, w różnych lokalizacjach, w tym: w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych, bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne.

Tutejszy Sąd organizuje w dniach 20-22 lutego 2019 roku w sali nr 34 w godzinach 10.00-13.00 dyżury asystentów sędziów orzekających w Wydziałach Karnych i Cywilnych, którzy będą udzielali bezpłatnych porad prawnych dla ofiar przestępstw.

Szczegółowe informacje o miejscu i godzinach dyżurów są również dostępne za pośrednictwem mediów lokalnych oraz stron internetowych instytucji biorących udział w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Lista organizacji dostępna pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Ustawa z 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw


Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 4103
14.07.2020 // www.srpragapolnoc.pl/bip