Informacja o dniach wolnych w roku 2018

09.01.2018

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z treścią Zarządzenia Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z dnia 11.12.2017 r. ustalono dni 30 marca, 1 czerwca, 2 listopada i 24 grudnia 2018 roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, z obowiązkiem odpracowania w dniach: 16 czerwca, 17 listopada i 8 grudnia 2018 roku.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w dniach 30 marca, 1 czerwca, 2 listopada i 24 grudnia 2018 roku tut. Sąd nie urzęduje i nie będzie dostępny dla Interesantów.

Treść zarządzenia nr 19/2017


Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 5864
15.12.2019 // www.srpragapolnoc.pl/bip