Informacja o dniach wolnych w roku 2017

28.04.2017

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z treścią Zarządzenia Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z dnia 03.03.2017 r. ustalono dni 2 maja, 16 czerwca, 14 sierpnia, 2 listopada oraz 3 listopada 2017 roku  dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, z obowiązkiem odpracowania (kolejno) w dniach: 13 maja, 3 czerwca, 26 sierpnia i 18 listopada 2017 roku.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w dniach 2 maja, 16 czerwca, 14 sierpnia, 2 listopada oraz 3 listopada 2017 roku  tut. Sąd nie urzęduje i nie będzie dostępny dla Interesantów.


Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 3149
28.02.2020 // www.srpragapolnoc.pl/bip