Zawiadamia się wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygn. VIII K 486/15 (1 Ds. 203/14) p

06.10.2016

 Zawiadamia się wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygn. VIII K 486/15 (1 Ds. 203/14) przeciwko Marcinowi Szwoch oskarżonemu o czyny z art. 286 § 1 k.k. wobec którego Prokurator Rejonowy w Gdyni wniósł wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k., że posiedzenie w przedmiocie rozpoznania tego wniosku wyznaczone zostało na dzień 12 października 2016 r. o godz. 15:30. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Sądu przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie w sali P-24.
Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.
Jednocześnie Sąd poucza, iż w posiedzeniu mają prawo wziąć Prokurator, oskarżony
i pokrzywdzony (art. 343 § 5 zd. 1 k.p.k.), zaś uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia (art. 343 § 2 k.p.k.). Ponadto w oparciu o art. 54 § 1 k.p.k. pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.


Opublikował: Krzysztof Urbanek
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 2886
28.02.2020 // www.srpragapolnoc.pl/bip