22.12.2014-31.12.2014 zamknięcie sekretariatów VII Wydziału Gospodarczego i IX Wydział

16.12.2014

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Nr 94/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zamknięcia sekretariatów Wydziałów VII i IX Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie

Sekretariaty VII Wydziału Gospodarczego i IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych zostaną zamknięte w dniach: 22.12.2014 – 31.12.2014 roku.

Zamknięcie sekretariatów odbędzie się w zakresie telefonicznej obsługi interesantów oraz zostanie wstrzymane przekazywanie akt do Biura Obsługi Interesanta i Czytelni, w związku z czym nie będą wydawane odpisy, kserokopie ani udostępniane do wglądu akta.


Opublikował: Joanna Kordys
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 7484
28.02.2020 // www.srpragapolnoc.pl/bip