ZP/K/9/13 Dostawa bonów towarowych (znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi)

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Ogłoszenie

Uzupełnienie ogłoszenia

SIWZ (format PDF, rozmiar 22MB)

Ogłoszenie o wyborze

Opublikował: Krzysztof Urbanek
Publikacja dnia: 07.11.2013
Dokument oglądany razy: 18326
Podlega Ustawie
22.09.2021 // www.srpragapolnoc.pl/bip