Skargi i wnioski - tryb przyjmowania skarg i wniosków

1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, jest Prezes Sądu.
2. Skargę/wniosek można złożyć:

3. Skarga/wniosek powinny zawierać: datę wniesienia, imię, nazwisko (nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi/wniosku i w razie potrzeby sygnaturę sprawy, której dotyczy skarga/wniosek. Formularz skargi/wniosku można pobrać ze strony internetowej Sądu lub z Biura Obsługi Interesanta.
4. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
5. Nie podlegają rozpatrzeniu skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli. Pozostawia się bez rozpatrzenia skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe.

Szczegółowe informacje związane z obowiązywaniem tych przepisów dostępne są na stronie internetowej Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie w zakładce Skargi i wnioski.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:


Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia: 21.04.2021
Podpisał: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 37603
28.10.2021 // www.srpragapolnoc.pl/bip