Biegli sądowi / tłumacze przysięgli / lekarze sądowi

BIEGLI SĄDOWI

Lista biegłych sądowych

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie informuje, iż kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych.

 

TŁUMACZE PRZYSIĘGLI

Lista tłumaczy przysięgłych

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie informuje, iż szczegółowa lista tłumaczy przysięgłych oraz inne ważne dane dotyczące tłumaczy przysięgłych znajdują się na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

LEKARZE SĄDOWI

Wykaz lekarzy sądowych

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność uczestników postępowania do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.


Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia: 02.12.2020
Podpisał: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 13630
28.10.2021 // www.srpragapolnoc.pl/bip