Opłaty sądowe - Konta bankowe

Obowiązujące formy wniesienia opłat sądowych:

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, w związku z zagrożeniem epidemicznym zachęcamy do korzystania z platformy e-Płatności, za pośrednictwem której realizowane mogą być płatności bezgotówkowe dotyczące opłat sądowych i zakup e-znaku sądowego oraz dokonywania płatności w formie bezgotówkowej tj. przelewem bankowym.

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

UWAGA!

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału, a przy wpłatach dokonywanych na wezwanie Sądu także sygnaturę akt i nr karty dłużnika.

NUMERY KONT:

Dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych i karnych)
59 1010 1010 0402 7922 3100 0000

SWIFT: NBPLPLPW

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe; wadia i zabezpieczenia umów)
56 1130 1017 0021 1001 2890 0004

SWIFT: GOSKPLPW

Rachunek sum depozytowych w EUR (poręczenia majątkowe; wadia i zabezpieczenia umów)

13 1130 1017 0021 1001 2890 0002

SWIFT: GOSKPLPW

Rachunek sum depozytowych w USD (poręczenia majątkowe; wadia i zabezpieczenia umów)
29 1130 1017 0021 1001 2890 0005

SWIFT:GOSKPLPW

Rachunek sum depozytowych w GBP (poręczenia majątkowe; wadia i zabezpieczenia umów)

83 1130 1017 0021 1001 2890 0003

SWIFT: GOSKPLPW

Rachunek sum depozytowych w CHF (poręczenia majątkowe; wadia i zabezpieczenia umów)

40 1130 1017 0021 1001 2890 0001

SWIFT: GOSKPLPW

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów, opłaty za wnioski o wpis do rejestru spakowego )

98 1130 1017 0013 4407 0520 0008

SWIFT: GOSKPLPW

Rachunek Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

28 1130 1017 0013 4407 0520 0007

SWIFT: GOSKPLPW


Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia: 17.11.2020
Podpisał: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 110755
28.10.2021 // www.srpragapolnoc.pl/bip