Informacje z związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informacje związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w zakresie ograniczeń, zasad i trybu funkcjonowania Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, w okresie występowania stanu epidemii SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem.

Stosowanie się do wszystkich zasad zminimalizuje ryzyko zakażenia, a także zjawisko rozprzestrzeniania się wirusa. DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE I WSPÓŁDZIAŁANIE.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli informujemy, że w sądzie przebywać mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku i uczestniczyć w rozprawach osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
W sytuacji powzięcia informacji o kwarantannie, uzasadnionym podejrzeniu zakażenia lub kontakcie z osobą chorą, prosimy o niezwłoczny (przed terminem rozprawy/posiedzenia) kontakt z właściwą komórką organizacyjną tut. Sądu, za pośrednictwem kanałów teleinformatycznych.


Zasady świadczenia
nieodpłatnych usług pomocy prawnej
poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku z epidemią COVID-19

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19


Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia: 14.11.2020
Podpisał: Konrad Popiołek
Dokument z dnia: 14.11.2020
Dokument oglądany razy: 3451
28.10.2021 // www.srpragapolnoc.pl/bip