Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący Wydziału
SSR Wioletta Jodłowska-Nowicka

Kierownik Sekretariatu Wydziału
Małgorzata Guzowska
pok. 604, tel. (22) 50 91 680, fax (22) 50 91 756

Informacji, w sprawach pozostających we właściwości
Wydziału VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
udziela Biuro Obsługi Interesantów:

telefonicznie: (22) 50 91 158
email: boi@warszawapraga-pln.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa: 
Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.
W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy.

Obszar właściwości obejmuje:

Właściwość rzeczowa: 
Do właściwości, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy:

Do właściwości z zakresu ubezpieczeń społecznych należą sprawy:


Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia: 29.10.2020
Podpisał: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 30587
1.03.2021 // www.srpragapolnoc.pl/bip