Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

„W ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania w Rodzinie na lata 2014-2020, publikujemy informacje na temat podmiotów i organizacji świadczących na terenie województwa mazowieckiego usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego.

Jednocześnie informujemy, że baza dotycząca jednostek dostępna jest na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (www.mazowieckie.pl) w zakładce Polityka społeczna/Przeciwdziałanie przemocy rodzinie/Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom dotkniętym pomocą w rodzinie.


Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia: 23.07.2020
Podpisał: Krzysztof Urbanek
Dokument z dnia: 17.07.2020
Dokument oglądany razy: 760
20.01.2021 // www.srpragapolnoc.pl/bip