Ochrona danych osobowych

Administratorzy danych przetwarzanych w Sądzie

Administratorami danych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie są Prezes Sądu oraz Dyrektor Sądu w ramach realizowanych zadań określonych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych a także sąd w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz innych zadań z zakresu ochrony prawnej.

Dane kontaktowe administratorów danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym możecie Państwo skontaktować się:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w postępowaniach sądowych

Klauzula informacyjna dla osób składających petycje – badania naukowe

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udzielenie informacji publicznej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w systemie monitoringu - Czytelnia

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w systemie monitoringu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w zw. z rejestracją rozmów telefonicznych

Klauzula informacyjna dla Wykonawców

Klauzula informacyjna dla pracowników zatrudnionych (w tym także z tytułu mianowania i powołania) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie


Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia: 26.04.2020
Podpisał: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 11017
28.10.2021 // www.srpragapolnoc.pl/bip