Obwieszczenia i ogłoszenia sądowe

Prosimy wybrać interesującą podkategorię w MENU głównym, w dziale Obwieszczenia i Ogłoszenia Sądowe, zgodnie z poniższą właściwością.

1.  złożenie do depozytu - ogłoszenia o zezwolenie na złożenie do depozytu;
2.  nabycie spadku - ogłoszenia o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku;
3.  stwierdzenie zasiedzenia - ogłoszenia o toczącym się postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia;
4.  zawiadomienie osób pokrzywdzonych - ogłoszenia dotyczące konieczności zawiadomienia osób pokrzywdzonych o terminie rozprawy bądź posiedzenia w ramach Sekcji Wykonawczej;
5.  odbiór dowodu rzeczowego - ogłoszenia do odbioru dowodu rzeczowego;
6.  ustanowienia kuratora sądowego - ogłoszenie o ustanowieniu kuratora sadowego dla nieznanego z miejsca pobytu;
7.  plany podziału - obwieszczenia dotyczące planu podziału;


Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia: 16.04.2020
Podpisał: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 27759
1.12.2020 // www.srpragapolnoc.pl/bip