Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym odbywa się w następujących celach:

  1. sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
  2. zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, a także dotyczących osób uczących się,
  3. wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  4. prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (kuratorzy, skargi i wnioski, ławnicy)

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, w pozostałym zaś jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna - BIP

Klauzula informacyjna – centrala telefoniczna

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny w Czytelni

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna – wykonawcy umów na usługi

Klauzula informacyjna - badania naukowe

Klauzula informacyjna - pracownicy (w tym mianowani)

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym możecie Państwo skontaktować się:


Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia: 24.01.2020
Podpisał: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 8234
25.10.2020 // www.srpragapolnoc.pl/bip