Wydział VIII Karny

Przewodniczący Wydziału
SSR Szymon Piętek

Kierownik Sekretariatu Wydziału
Małgorzata Frydrych
pok. 304, tel. (22) 50 91 789, fax (22) 50 91 706

Kierownik Sekcji Wykonawczej
SSR Garstka-Gliwa Magdalena

Kierownik Sekretariatu Sekcji Wykonawczej
 
Grażyna Kacperska
pok. 311, tel. (22) 50 91 600, fax (22) 50 91 600

Informacji, w sprawach pozostających we właściwości
Wydziału VIII Karnego,
udziela Biuro Obsługi Interesantów:

telefonicznie: (22) 50 91 158
email: boi@srpragapolnoc.pl

Właściwość miejscowa: 
Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy o wykroczenia z całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z wyłączeniem spraw przekazanych Wydziałowi III Karnemu (Dz. U. Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2018, poz. 164).

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie rozpoznaje sprawę w zasadzie wtedy, gdy przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione na terenie części miasta stołecznego Warszawy, w granicach dzielnic: Białołęka, Praga - Północ i Targówek.

Jeżeli miejsca popełnienia przestępstwa nie da się ustalić (albo czyn popełniono za granicą), Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie rozpoznaje sprawę, jeżeli na tym terenie:

  1. ujawniono przestępstwo lub wykroczenie;
  2. ujęto oskarżonego lub obwinionego,  
  3. oskarżony lub obwiniony przed popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia stale mieszkał lub czasowo przebywał.

Jeżeli ta sama osoba ma zarzut popełnienia kilku przestępstw lub wykroczeń, z których nie wszystkie zostały popełnione w wymienionych wyżej dzielnicach Warszawy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie rozpoznaje jej sprawę tylko wówczas, gdy na tym terenie najwcześniej zostały podjęte czynności przez Policję lub prokuraturę.

Właściwość rzeczowa: 
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie rozpoznaje sprawy o wszystkie przestępstwa i przestępstwa skarbowe, za wyjątkiem:

W takich sytuacjach sprawy rozpoznaje Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie.


Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia: 08.01.2020
Podpisał: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 28854
31.10.2020 // www.srpragapolnoc.pl/bip