Portal Informacyjny Sądów Apelacji Warszawskiej

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2013 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 roku, tworzy się Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, który rozpoczyna funkcjonowanie z dniem 2 stycznia 2014 roku.

Uruchomienie Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, uzyskanie zdalnego dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie.

Serwis dostępny jest pod adresem https://portal.waw.sa.gov.pl

Korzystanie z portalu nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga dodatkowego oprogramowania oprócz przeglądarki internetowej.

Zgodnie z Regulaminem, aby skorzystać z portalu należy wypełnić na stronie głównej serwisu wniosek o rejestrację konta, a następnie zgłosić do stanowisk Biura Informacyjnego Sądu lub Biura Obsługi Interesantów dowolnego Sądu, w ramach Apelacji Warszawskiej, w celu:

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego udostępniającego informację sądową zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM

Zarządzenie Nr 80/2013 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 października 2014 roku do Zarządzenia Nr 80/2013 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 roku

Aneks Nr 2 z dnia 31 sierpnia 2015 roku do Zarządzenia Nr 80/2013 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 roku

Aneks Nr 3 z dnia 9 grudnia 2016 roku do Zarządzenia Nr 80/2013 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 roku

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie


Opublikował: Krzysztof Urbanek
Publikacja dnia: 07.11.2019
Podpisał: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 28493
14.07.2020 // www.srpragapolnoc.pl/bip