Opłata skarbowa

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, opłaty skarbowej można obecnie dokonać jedynie gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Właściwość miejscową organu podatkowego ustala się :

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (od każdego stosunku pełnomocnictwa) stawka opłaty skarbowej wynosi 17,00 zł (siedemnaście złotych), krórą należy uiszczać na konto 

Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy


Opublikował: Krzysztof Urbanek
Publikacja dnia: 29.10.2018
Podpisał: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 29510
28.10.2021 // www.srpragapolnoc.pl/bip