Praktyki i staż

      Zaproszenie

      Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Zarządzenia nr 20/2012 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z dnia 31 maja 2012 roku od dnia 01 czerwca 2012 roku tutejszy Sąd Rejonowy organizuje i prowadzi program praktyk dla absolwentów gimnazjów, liceów oraz szkół wyższych, program praktyk studenckich oraz program świadczenia wolontariatu.


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
prowadzi nabór
na odpłatne praktyki absolwenckie
w sekretariatach wydziałów i/lub oddziałów sądowych

kliknij, wypełnij formularz i aplikuj online

      Wymienione programy mają na celu ułatwienie absolwentom i studentom uzyskania doświadczenia zawodowego i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy oraz tworzenie osobom poszukującym pracy warunków do aktywizacji zawodowej. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie dzięki programowi praktyk uzyskuje istotne wsparcie w realizacji ustawowych celów oraz ma możliwość rozeznania się w umiejętnościach i oczekiwaniach potencjalnych kandydatów do pracy poprzez zapoznawanie ich z procesami i specyfiką pracy wielu odcinków: administracji sądowej, kuratorskiej służby sądowej, sprawowania wymiaru sprawiedliwości.
     Wszystkim zainteresowanym ofertą współpracy z Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie na warunkach wymienionych programów praktyk i wolontariatu oferujemy możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych Sądu biorącego udział we wdrażaniu wielu pilotażowych rozwiązań organizacji pracy sądownictwa powszechnego, przyjazną atmosferę odbywania praktyk i dużą elastyczność w zakresie organizacji praktyk i wolontariatu, a także nowoczesne środowisko pracy oraz możliwość dalszej współpracy dla najlepszych praktykantów i wolontariuszy spełniających ustawowe kryteria do zatrudnienia.
    Wobec powyższego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą ofertą do zapoznania się z jej zasadami określonymi w Zarządzenia nr 20/2012 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie. Zdecydowanych do podjęcia współpracy zapraszamy do złożenia aplikacji w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15 a, p. 724, VII piętro. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Kierownik Oddziału Kadr Sądu – opiekun programu praktyk i stażu, osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 022-50-91-101.

Pełna treść zarządzenia

Załączniki:

1. Umowa o praktykę absolwencką.

2. Zgłoszenie.

3.  Oświadczenie o niekaralności.

4. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy.

5. Zaświadczenie uprawniające do wejścia na teren Sądu.

6. Zaświadczenie praktyka absolwencka.

7. Potwierdzenie.

8. Opinia.

9. Porozumienie o świadczenie wolontariatu.

10. Zaświadczenie wolontariat.

11. Porozumienie o praktyki studenckie i zawodowe.

12. Zaświadczenie praktyki studenckie

13. Klauzula informacyjna z upoważnieniem - rekrutacja praktyki


Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia: 16.06.2018
Podpisał: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 57237
25.02.2021 // www.srpragapolnoc.pl/bip