Portal Informacyjny Sądów Apelacji Warszawskiej

Strony, ich pełnomocnicy, inne osoby uprawnione i upoważnione do wglądu w sprawy rozpoznawane w tutejszym Sądzie, mogą korzystać z portalu udostępniającego informację sądową zwanego Portalem Informacyjnym, poprzez uzyskanie zdalnego dostępu do dokumentów sądowych, informacji o stanie sprawy i wyznaczonych rozprawach.

Serwis dostępny jest pod adresem https://portal.waw.sa.gov.pl

Korzystanie z portalu nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga dodatkowego oprogramowania oprócz przeglądarki internetowej.

Zgodnie z regulaminem Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, aby skorzystać z portalu należy zarejestrować się w serwisie, a następnie zgłosić osobiście do stanowisk Biura Obsługi Interesantów z dokumentem tożsamości, a w przypadku pełnomocnika profesjonalnego również z legitymacją służbową - w celu zweryfikowania danych, złożenia stosownego oświadczenia aktywacji konta oraz otrzymania loginu i hasła umożliwiającego korzystanie z systemu.

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego udostępniającego informację sądową zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM

Zarządzenie Nr 80/2013 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 października 2014 roku do Zarządzenia Nr 80/2013 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 roku

Aneks Nr 2 z dnia 31 sierpnia 2015 roku do Zarządzenia Nr 80/2013 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 roku

Aneks Nr 3 z dnia 9 grudnia 2016 roku do Zarządzenia Nr 80/2013 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 roku

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie


Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia: 20.01.2018
Podpisał: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 22789
1.03.2021 // www.srpragapolnoc.pl/bip