Informacja dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne przybywające do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów znajdującym się na parterze w pokoju nr 41.

Osoby niepełnosprawne po okazaniu legitymacji o niepełnosprawności obsługiwane są przez pracowników Biura Obsługi Interesantów poza kolejnością.

Obsługa osób uprawnionych

W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19.08.2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2011.209.1243 ze zm.) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.
Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, w terminie 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, samodzielnie lub korzystając z pomocy pracowników Biura Obsługi Interesantów przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji.
Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów:
nr telefonu: 022 5091 158
email: boi@srpragapolnoc.pl

Informacje o infrastrukturze

Infrastruktura Sądu jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchową w sposób następujący:


Budynek od strony architektonicznej nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku, ale proponujemy skorzystać z pomocy pracownika Sądu. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z takiej pomocy w terminie 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem lub za pomocą osoby przybranej w Biurze Obsługi Interesantów


Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia: 19.12.2017
Podpisał: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 26874
14.07.2020 // www.srpragapolnoc.pl/bip