Portal Informacyjny Sądów Apelacji Warszawskiej

Strony, ich pełnomocnicy i inne osoby uprawnione i upoważnione do wglądu w sprawy rozpoznawanej w tutejszym Sądzie mogą korzystać z portalu udostępniającego informację sądową zwanego Portalem Informacyjnym, poprzez zdalny dostęp do dokumentów sądowych, informacji o stanie sprawy i wyznaczonych rozprawach.

Serwis dostępny jest pod adresem https://portal.waw.sa.gov.pl

Korzystanie z portalu nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga dodatkowego oprogramowania oprócz przeglądarki internetowej.

Zgodnie z regulaminem, aby skorzystać z portalu należy zarejestrować się w serwisie, a następnie zgłosić osobiście do stanowisk Biura Informacyjnego Sądu w celu zweryfikowania danych oraz odbioru hasła dostępu.

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego PORTALU

Zarządzenie Nr 72/2014 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z dnia 15 września 2014 roku


Opublikował: Konrad Popiołek
Publikacja dnia: 13.10.2016
Podpisał: Marcin Szymanski
Dokument z dnia: 01.10.2016
Dokument oglądany razy: 16684
1.03.2021 // www.srpragapolnoc.pl/bip