RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Strona główna


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ

w Warszawie

ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa

tel. 022 50 91 500 (centrala)

NIP 113-258-56-47

REGON 140318558


WAŻNA INFORMACJA !!!

W związku z planowanymi zmianami reorganizacyjnymi związanymi z utworzeniem VII Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje się uprzejmie, że :
w Biurze Obsługi Interesanta tut. Sądu

w dniach od 22.06.2015r. do 10.07.2015

• nie będą udostępniane akta w Czytelni Akt
• nie będą wydawane we wskazanym terminie odpisy orzeczeń sądowych

w zakresie Wydziałów Cywilnych

W Biurze Obsługi Interesanta będzie można otrzymać wydruki dokumentów sądowych zamieszczonych w systemie oraz informacje ogólne w sprawie.


UWAGA!

Wskazanie w pierwszym piśmie kierowanym do Sądu ( pozwie, wniosku )

numeru PESEL, NIP, numeru z KRS swojego oraz strony pozwanej

przyspieszy merytoryczne rozpoznanie sprawy!

(USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 654)

 


W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie

wszyscy Interesanci obsługiwani są przez

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek: 8:30 – 18:00

Wtorek – Piątek: 8:30 – 15:30

(więcej informacji na górze strony, w menu ► Obsługa Interesanta)

pisma przyjmuje 

BIURO PODAWCZE

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek: 8:30 – 18:00

Wtorek – Piątek: 8:30 – 15:30


W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie

funkcjonuje 

CZYTELNIA AKT

wszyscy Interesanci, którzy chcieliby mieć dostęp do akt sądowych, proszeni są o wcześniejsze umówienie się w celu wyznaczenia terminu i rezerwacji stanowiska

Zamawianie akt:

telefonicznie: (22) 50 91 119, (22) 50 91 173

elektronicznie: email: czytelnia@srpragapolnoc.pl       

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek: 8:30 – 18:00

Wtorek – Piątek: 8:30 – 15:30

(więcej informacji na górze strony, w menu ► Obsługa Interesanta)


Kasa : 

Poniedziałek: 10:00-17:30

Wtorek – Piątek: 8:30 – 15:30

Uprzejmie informujemy, że znaki opłaty sądowej sprzedawane są wyłącznie w godzinach otwarcia kasy.Godziny urzędowania Sądu:

Poniedziałek - Piątek : 9:00 – 16:00


Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Mr 225, poz.1635), opłaty skarbowej można obecnie dokonać jedynie gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Właściwość miejscową organu podatkowego ustala się :

- ze względu na siedzibę organu bądź podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie;
- ze względu na miejsce złożenia dokumentu (pełnomocnictwa, prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii)
W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (od każdego stosunku pełnomocnictwa) stawka opłaty skarbowej wynosi 17,00 zł (siedemnaście złotych).

Dzielnica m.st. Warszawy, w której mieści się siedziba Sądu :

Praga Południe

Nr konta bankowego, na które należy uiszczać opłatę skarbową:

Bank Handlowy S.A.

39 1030 1508 0000 0005 5000 7118

Wykaz inkasentów opłaty skarbowej na terenie dzielnicy Pragi Południe:

- Jolanta Wysokińska, Urząd Dzielnicy Praga Południe ul. Grochowska 274
- Anna Zembrzuska, Magdalena Lisowska wspólnicy spółki cywilnej CARPEDIEM S.C., Warszawa ul. Grochowska 278 lok. 4
- Iwona Kwiatkowska, Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer, ul. Mycielskiego 21
- Bożena Ewertyńska, Warszawa, ul. Mycielskiego 20 

Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info


Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Kliknij i zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami  >>>


Kliknij i zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami >>>

Aktualności

Zmiana właściwości Wydziałów Cywilnych tut. Sądu od 1 lipca 2015 roku

25.06.2015
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. U. z dn. 16 czerwca 2015 r., poz. 169) od 1 lipca 2015 roku zmienia się właściwość Wydziałów Cywilnych tut. Sądu.

Powołanie SSR Doroty Michalskiej do pełnienia funkcji Prezesa Sądu

25.06.2015
Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2015 roku Pani Dorota Michalska została powołana do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, na okres czterech lat.

Utrudnienia związane z dostępem do akt spraw cywilnych w dniach 22.06.2015 - 10.07.2015

22.05.2015
  W związku z planowanymi zmianami reorganizacyjnymi związanymi z utworzeniem VII Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje się uprzejmie, że : w Biurze Obsługi Interesanta tut. Sądu w dniach od 22.06.2015r. do 10.07.2015 • nie będą udostępniane akta w Czytelni Akt • nie będą wydawane we wskazanym terminie odpisy orzeczeń sądowych w zakresie Wydziałów Cywilnych W Biurze Obsługi Interesanta będzie można otrzymać wydruki dokumentów sądowych zamieszczonych w systemie oraz informacje ogólne w sprawie.

Dni 5 czerwca 2015 roku i 24 grudnia 2015 roku dniami wolnymi od pracy

13.03.2015

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2015 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie oraz Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 11 marca 2015 roku dni 5 czerwca 2015 roku i 24 grudnia 2015 roku są dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie. Jednocześnie zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie Nr 10/2015 z dnia 11 marca 2015 roku Sąd w tych dniach nie urzęduje.

22.12.2014-31.12.2014 zamknięcie sekretariatów VII Wydziału Gospodarczego i IX Wydział

16.12.2014
Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Nr 94/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zamknięcia sekretariatów Wydziałów VII i IX Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Sekretariaty VII Wydziału Gospodarczego i IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych zostaną zamknięte w dniach: 22.12.2014 – 31.12.2014 roku. Zamknięcie sekretariatów odbędzie się w zakresie telefonicznej obsługi interesantów oraz zostanie wstrzymane przekazywanie akt do Biura Obsługi Interesanta i Czytelni, w związku z czym nie będą wydawane odpisy, kserokopie ani udostępniane do wglądu akta.

01.01.2015 zmiany organizacyjne dot. Wydziałów Gospodarczych tutejszego Sądu

16.12.2014
Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. z dnia 15 grudnia 2014 roku, poz. 177) od 1 stycznia 2015 roku sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i naprawcze z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie będą rozpoznawane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. Sprawy gospodarcze toczące się w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie od 1 stycznia 2015 roku będą rozpoznawane przez XVII Wydział Gospodarczy, zaś sprawy upadłościowe i naprawcze przez X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Od dnia 1 stycznia 2015 roku wszelką korespondencję oraz zapytania należy kierować na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100 A 00-454 Warszawa BOI tel.: (22) 33 41 392, (22) 33 41 393 centrala: (22) 33 41 000


Opublikował: Bogdan Płonecki
Publikacja dnia: 22.05.2015
Podpisał: Wiktor Piber
Dokument z dnia: 28.12.2009
Dokument oglądany razy: 1 414 240